Publicat per

Proposta d’Alfabetització (Grup 3)

Proposta d’Alfabetització (Grup 3)
Publicat per

Proposta d’Alfabetització (Grup 3)

Introducció Som el grup 3 de l’assignatura de Fabricació digital de la UOC i en aquest document trobareu una guia amb tota…
Introducció Som el grup 3 de l’assignatura de Fabricació digital de la UOC i en aquest document trobareu una…

Introducció

Som el grup 3 de l’assignatura de Fabricació digital de la UOC i en aquest document trobareu una guia amb tota la informació sobre la nostra proposta de projecte per dur a terme un kit d’alfabetització. Aquest projecte està destinat als alumnes del centre d’estudis El Llindar.

En l’encàrrec ens demanen crear un recurs didàctic manipulatiu per poder treballar l’alfabetització de manera lúdica.

Destinatari:

Alumnes d’entre 15 i 17 anys, nouvinguts en procés d’aprenentatge de l’idioma.

Àmbit Disciplinari:

Llengües (català).

Necessitats:

●  Adquirir vocabulari en llengua catalana/castellana per facilitar l’aprenentatge de la llengua.

●  Identificar l’alfabet llatí, paraules, expressions, etc. Objectius

●  Conèixer vocabulari nou en llengua catalana.

●  Aprendre a llegir en llengua catalana.

●  Aprendre a comunicar-se en llengua catalana.

 

Descripció de la Idea

Des del primer moment hem buscat que el nostre projecte tingues dos objectius principals, l’aprenentatge i el coneixement. Perseguint aquesta idea hem fet una pluja d’idees i hem trobat una forma de materialitzar totes dues coses en un sol conjunt d’elements.

Resumidament, la nostra idea es basa a fer que els alumnes aprenguin l’idioma del català a través d’un kit d’entreteniment centrat en l’alfabetització.

Però, com ho aconseguirem? Volem que el procés d’aprenentatge sigui el més fàcil i divertit possible, així que hem pensat a construir un “joc” de construcció de paraules mitjançant el tacte, la vista i l’enginy.

En què consistirà?

Per poder entendre en què consisteix el nostre projecte creiem convenient explicar un cas d’ús amb tot luxe de detalls. L’objectiu de la proposta és relacionar les lletres entre elles per formar paraules, aquestes paraules les hem de reconèixer i deduir seguint una lògica d’imatges. Per exemple, el professor o el guia acompanyant en aquesta experiència ens posa davant una imatge que correspon a una barra de pa, nosaltres, amb ajuda de la comprensió i les lliçons complementàries de l’idioma català, haurem de formar la paraula amb les lletres que conté el nostre kit.

Més endavant veurem un exemple junt amb l’esbós, per comprendre millor el funcionament.

L’ideal és que l’experiència es pugui replicar en una pissarra magnètica, és per aquesta raó que les imatges objectiu idealment s’imprimiran sobre paper imantat. De totes maneres, no volem limitar les possibilitats d’ús pels nostres alumnes, així que, el joc i l’experiència és totalment compatible amb una superfície horitzontal no metal·litzada.

Què contindrà el kit?

En la seva primera versió volem fer una única caixa amb 10 paraules. La constitució del nostre projecte fa possible que el kit sigui ampliable pràcticament fins a l’infinit. Ja que es poden fabricar caixes amb imatges i paraules totalment a plaer.

Ara però, és molt d’hora per pensar en això, i per tant hem de fer un petit inventari amb el que contindrà la primera versió del nostre projecte.

●  x1 Caixa d’emmagatzemament

●  Peces que conformaran l’alfabet en majúscula

●  Peces que conformaran l’alfabet en minúscula

●  x10 imatges que correspondran a les paraules objectiu

● x1 glossari de solucions

En la propera secció veurem l’esbós del prototip i us podreu fer una idea de com seran tots aquests elements.

Esbós del prototip

En aquest apartat anem a veure de manera gràfica una mica com materialitzaríem els nostres elements perquè el kit es faci realitat.

Les peces

Anem a veure quin serà la mida de les peces per les lletres. Volem que siguin petites, ja que s’han de fabricar moltes perquè seran necessàries com a mínim 52 peces.
Aquí tenim un croquis amb les mides exactes per les peces:

Aquest disseny ens ajuda a fer que les diferents peces encaixin entre si, de manera continuada, formant una paraula.
Les diferents peces estaran construïdes en fusta, tallades i gravades mitjançant tècniques de fabricació digital, ho veurem en detall en els següents punts.

La tipografía

Tota l’estona estem parlant de lletres i d’alfabetització, i què és molt important quan parlem de comunicació escrita? Doncs sí, la tipografia. Hem escollit dues tipografies per que les paraules i les diferents peces s’entenguin de la millor forma possible.

Per tal que els alumnes objectius d’aquest kit puguin aprendre l’alfabet llatí, han de conèixer les lletres en les seves dues versions, la minúscula i la majúscula. Però si s’opta per fer només en majúscules, utilitzarem l’Helvetica una tipografia molt llegible. Així i tot si volem fer tant majúscules com minúscules, treballarem amb la Trebuchet, ja que permet diferenciar totes les lletres, perquè no hi ha cap igual.

Helvetica – Majúscules

Exemple de l’abecedari complet amb aquesta tipografía:

Exemple real de les peces després de la seva construcció:

Trebuchet – Minuscules

Exemple real de les peces després de la seva construcció:

Les imatges objectiu

Construirem una sèrie de làmines que seran els objectius a construir amb les peces de les lletres. L’interacció amb el kit i l’aprenentatge girarà al voltant d’aquestes làmines. L’idea és imprimir aquestes imatges sobre fulls DINA4 de paper imantat. Parlarem d’aquest material en detall en els següents punts. Anem a veure un exemple de com seria un full imprès amb dues imatges ja llestes per començar a aprendre:

La mida de les imatges estan compreses en un A5 (14,8cm x 21cm, fent una composició de dues imatges en un A4), per tal que les peces puguin situar-se a sobre sense problemes.

En aquest exemple podem veure les paraules LLET i PA. En la primera versió de la nostra proposta hem pensat a construir una caixa amb 10 imatges relacionades amb l’alimentació. Aquesta seria una relació de les paraules:

ALIMENTS

LLET, PA, CARN, PEIX, FRUITA, AIGUA, ARRÒS, OLI, CEREALS I LLEGUMS

Aquestes paraules són la idea inicial que hem resolt com a grup, però es pot adaptar i modificar segons les necessitats del centre. De la mateixa manera ens agradaria destacar que la idea és escalable i ampliable de manera que es poden crear tantes imatges i caixes de paraules com el pressupost i l’ambició ens permeti.

Nosaltres després de les diferents reunions de planificació del projecte hem acordat que les paraules més idònies per iniciar-se en el procés d’aprenentatge serien les següents:

ALIMENTS

RELACIONS

CASA

TRANSPORTS

COLORS

ESCOLA

PA

MARE

CUINA

COTXE

GROC

LLAPIS

LLET

PARE

MENJADOR

MOTO

VERMELL

LLIBRE

CARN

GERMÀ

PATI

AUTOBUS

BLAU

PISSARRA

PEIX

GERMANA

DORMITORI

BICICLETA

VERD

AULA

FRUITA

AVI

LAVABO

AVIÒ

TARONJA

PROFESSORA

AIGUA

AMIGA

LLIT

VAIXELL

ROSA

BOLÍGRAF

ARRÒS

COMPANY/A

DUTXA

TREN

NEGRE

LLIBRETA

OLI

ÀVIA

TAULA

METRO

BLANC

GOMA

CEREALS

FILL

CADIRA

CAMIÓ

PAPER

LLEGUMS

FILLA

La caixa

A part de la construcció de les peces que conformen les paraules i de les làmines que serviran d’objectiu didàctic. Hem pensat a construir una caixa d’emmagatzematge.

La caixa es construeix mitjançant una sèrie de peces de fusta que encaixen entre elles creant un espai hermètic. A més disposa d’una tapa de metacrilat que servirà per veure el contingut. A la dreta podem veure un petit exemple del que volem aconseguir.


El muntatge d’aquest dispositiu l’haurà de fer l’equip docent i en cap cas forma part de l’experiència d’aprenentatge mitjançant l’alfabetització.

 

Elecció de materials

Ara anem a parlar sobre els materials escollits per les diferents peces.

Fusta

Utilitzarem planxes de fusta per la construcció de les peces i per crear els vectors de tall i muntatge de les caixes contenidores. Perquè veieu quina pinta té, l’objectiu seria alguna cosa similar a això:

Es poden trobar en multitud de preus i formats.
Podem consultar tots els detalls en aquesta pàgina d’exemple.

Metacrilat

Utilitzarem metacrilat transparent per la tapa de les caixes d’emmagatzematge. Perquè veieu a què ens referim, estem parlant de planxes d’aquest tipus:

El preu oscil·la entre 15€ per una planxa de 100x20cm. Podem consultar tots els detalls en aquesta pàgina d’exemple.

Paper imantat

Les imatges les imprimirem sobre fulles de paper imantat, aquestes són molt versàtils i compatibles amb multitud de màquines de fabricació digital.

Un paquet de 10 fulles DINA4 es pot comprar per uns 10 aproximadament. Podem consultar tots els detalls en aquesta pàgina d’exemple.

Tècniques de fabricació digital escollides

Totes aquestes tècniques han estat reflexionades i escollides pel grup, en cap cas són decisions finals sobre el procés de producció i les mateixes estan sotmeses als canvis necessaris per adaptar la proposta a les necessitats del centre educatiu.

Gravació i tall amb làser

La tècnica de fabricació digital de gravació i tall amb làser utilitza un feix de làser per tallar o gravar materials amb precisió. Aquesta tecnologia fa servir un làser focalitzat que pot generar una alta intensitat de calor per evaporar, fondre o vaporitzar el material en qüestió.

Pel que fa a la gravació amb làser, s’usa per marcar o gravar una superfície sense tallar-la. El làser pot crear marques, textos, imatges o patrons amb gran precisió i detall, proporcionant un acabat professional.

Aquesta tecnologia ofereix diversos avantatges. Per una banda, proporciona una gran precisió, permetent realitzar detalls intricats i línies de tall nítides. A més, és una tècnica versàtil que pot adaptar-se a diferents materials i gruixos. També és ràpida i eficient, ja que el làser pot moure’s amb rapidesa i el procés és automatitzat. A més, no requereix eines físiques com fulles o broques, evitant l’ús de materials consumibles i reduint els costos associats.

Impressió digital

En aquesta tècnica l’arxiu digital amb la imatge s’envia a la impressora, que utilitza tintes o pigments per reproduir la imatge en el paper imantat. La impressora digital aplica les tintes de manera precisa i controlada, creant una representació exacta i detallada de la imatge digital original.

Tall amb plotter

Volem fer servir un plotter de tall per tallar materials com ara la fusta de manera precisa i detallada, seguint el disseny prèviament creat en un programa de disseny gràfic.

El plotter de tall usa un ganivet que es desplaça sobre el material seguint les instruccions del disseny, realitzant tallades netes i precises. Això permet crear una àmplia varietat de productes com etiquetes, adhesius, plantilles, models arquitectònics, maquetes, entre altres.

Justificació de les decisions

Materials

Fusta

Les raons per les quals hem elegit treballar amb fusta són les següents:

  1. Disponibilitat i sostenibilitat: La fusta és un recurs natural renovable i abundant. En comparació amb altres materials com el plàstic o el metall, la fusta és considerada més sostenible i ecològica.
  2. Facilitat de treball: La fusta és un material relativament fàcil de treballar. Es pot tallar, fresar, engranar i manipular amb facilitat utilitzant eines convencionals o equips de fabricació digital com ara màquines CNC. Això permet una gran precisió i llibertat de disseny en la fabricació de peces de fusta.
  3. Versatilitat: La fusta és un material versàtil que es pot fer servir en diverses aplicacions i sectors. Des de mobles i decoració fins a construcció d’edificis i indústria dels transports, la fusta és apreciada per la seva bellesa natural, durabilitat i resistència.
  1. Estètica i calidesa: La fusta té un aspecte càlid i natural que és apreciat per moltes persones. El seu gra i textures únics ofereixen una estètica única i una sensació tàctil agradable. Això fa que la fusta sigui una elecció popular per a projectes de disseny i fabricació en què es vol crear una atmosfera acollidora.
  2. Integració amb altres materials: La fusta es pot combinar fàcilment amb altres materials, com ara metalls, plàstics o vidre, en processos de fabricació digital. Això permet la creació de peces híbrides que combinen les qualitats de diferents materials i ofereixen un ampli ventall de possibilitats de disseny.

Metacrilat

Aquest és el material que hem escollit per construir la tapa de la caixa. El PMMA (Polimetilmetacrilat) o vidre acrílic és un material apreciat en la fabricació digital per la seva transparència, resistència, facilitat de treball, varietat de colors i acabats, així com la seva resistència a l’aigua i als productes químics. L’hem escollit perquè ens sembla una molt bona opció per a la creació de peces i productes que requereixin transparència, durabilitat i estètica atractiva.

Paper Imantat

Considerem que el paper imantat és una opció molt recomanable per al nostre projecte per diverses raons:

  1. Versatilitat: El paper imantat és un material flexible i versàtil que pot ser utilitzat en una àmplia gamma d’aplicacions. Es pot tallar, imprimir i manipular fàcilment fent servir equips de fabricació digital com impressores de tinta o làser. Això permet la creació d’etiquetes magnètiques, jocs educatius, cartells i altres productes personalitzats.
  2. Fàcil de treballar: El paper imantat és lleuger i fàcil de manipular. Es pot tallar amb tisores o equips de tall làser per obtenir la forma desitjada. A més, es pot adherir a superfícies metàl·liques com ara pissarres magnètiques o altres superfícies metàl·liques per proporcionar una adhesió magnètica.
  3. Personalització i impressió: El paper imantat es pot imprimir amb facilitat fent ús d’impressores convencionals o impressores de tinta especialitzades. Això permet la personalització amb text, imatges o dissenys específics. És una opció popular per a la creació de targetes magnètiques personalitzades, calendari magnètics o imants promocionals.
  4. Rendible: El paper imantat és una opció econòmica en comparació amb altres materials magnètics. És més lleuger i més fàcil de produir en grans quantitats, el que el fa una elecció rendible per a projectes de fabricació digital a gran escala.
  5. Reutilitzable: El paper imantat és un material reutilitzable. Es pot treure i reutilitzar en diferents superfícies metàl·liques, proporcionant flexibilitat i conveniència. Això és especialment útil per a aplicacions temporals com ara cartells, promocions o recordatoris.

 

Tècniques de fabricació digital

Gravació amb làser

Volem utilitzar aquesta tècnica de marcatge i gravació sobre la fusta que conformen les peces. Així es veurà de forma clara i senzilla quina peça correspon a cada lletra de l’abecedari.

Impressió digital

Aquesta és la millor opció de fabricació digital per produir imatges amb paper imantat a causa de la seva flexibilitat de disseny, ràpida producció, qualitat d’impressió, personalització, reducció de costos i sostenibilitat. És una tecnologia versàtil i eficaç per a la producció d’imatges amb paper imantat, oferint resultats de gran qualitat i adaptats a les necessitats específiques del nostre projecte.

Tall amb plotter

Hem decidit que el paper digital de les imatges es tallarà amb un plotter perquè és una excel·lent tècnica de fabricació digital que ens ofereix precisió, flexibilitat de disseny, eficiència i rapidesa. A més és una opció fiable i precisa per a la producció de peces tallades de paper imantat, sigui en petites quantitats o a gran escala.

Enllaços d’interés (Bibliografía)

FFonts [en línia] [consulta: 26 de maig de 2023]. Disponible a: https://es.ffonts.net/Helvetica-Neue-Interface-Medium-P4.font

Identifont [en línia] [consulta: 26 de maig de 2023]. Disponible a: http://www.identifont.com/similar?WY

Amazon [en línia] [consulta: 26 de maig de 2023]. Disponible a: https://www.amazon.com/-/es/manualidades-bricolaje-decoraci%C3%B3n-crucigrama-fabricaci%C3%B3n/dp/B08QMMS9WY

Viniloytransfer [en línia] [consulta: 26 de maig de 2023]. Disponible a: https://www.viniloytransfer.com/laminas-imantadas/933-hoja-imantada-a4-para-sublimacion.html

Rotulowcost [en línia] [consulta: 26 de maig de 2023]. Disponible a: https://www.rotulowcost.es/es/corte-grabado-laser-madera/plancha-tablero-marino.html

Amazon [en línia] [consulta: 26 de maig de 2023]. Disponible a: https://www.amazon.es/Metacrilato-transparente-mm-100-cm/dp/B07PHTT2TJ?th=1

Debat0el Proposta d’Alfabetització (Grup 3)

No hi ha comentaris.

Publicat per

Grup 3 | Integrant diverses tècniques de fabricació digital. Una experiència de co-disseny

Publicat per

Grup 3 | Integrant diverses tècniques de fabricació digital. Una experiència de co-disseny

Hola, A continuació us presentem la proposta del grup 3, un kit per a poder treballar l’alfabetització de manera lúdica: Integrant diverses tècniques de fabricació digital. Una experiència de co-disseny …
Hola, A continuació us presentem la proposta del grup 3, un kit per a poder treballar l’alfabetització de manera…

Hola,

A continuació us presentem la proposta del grup 3, un kit per a poder treballar l’alfabetització de manera lúdica:

Debat0el Grup 3 | Integrant diverses tècniques de fabricació digital. Una experiència de co-disseny

No hi ha comentaris.

Publicat per

Reflexió pràctica

Publicat per

Reflexió pràctica

Desconeixia totalment l’APS, i he de reconèixer que m’ha semblat una metodologia molt interessant. El fet de basar l’aprenentatge en el servei a la comunitat és un punt de vista que sens dubte comporta a la reflexió. La importància de poder aprendre des d’una perspectiva pensada a ajudar als altres em sembla un bon punt a favor per al futur com a societat, fent que els joves prenguin consciència de la importància d’ajudar des de l’educació, recolzant-se en la seva…
Desconeixia totalment l’APS, i he de reconèixer que m’ha semblat una metodologia molt interessant. El fet de basar l’aprenentatge…

Desconeixia totalment l’APS, i he de reconèixer que m’ha semblat una metodologia molt interessant. El fet de basar l’aprenentatge en el servei a la comunitat és un punt de vista que sens dubte comporta a la reflexió.

La importància de poder aprendre des d’una perspectiva pensada a ajudar als altres em sembla un bon punt a favor per al futur com a societat, fent que els joves prenguin consciència de la importància d’ajudar des de l’educació, recolzant-se en la seva formació acadèmica.

Una vegada vist el vídeo de la reunió del passat dimecres, a la qual no vaig poder assistir, he de dir que m’agrada el fet de poder col·laborar en un projecte com aquest amb “El Llindar”. El treball que fan a la fundació és admirable des de molts punts de vista.

Com bé s’explica a les lectures, poder oferir ajuda i suport a aquells joves per tal d’incorporar-se al món laboral, no només és essencial per tal de tenir ingressos econòmics, també per construir una identitat pròpia, ja que implica tenir responsabilitats, assolir reptes i poder desenvolupar-se com a persones.

Aquest fet farà que aquells joves englobats en aquest grup de persones, puguin tenir l’oportunitat d’autorealitzar-se per tal de tirar endavant i poder tenir una vida amb les mateixes oportunitats que la resta.

Com a opinió personal, m’alegro de poder participar en un projecte com aquest, on realment hi ha una finalitat més enllà que la d’aprendre, la d’ajudar als altres. Per altra banda, em preocupa no arribar a unes expectatives amb els meus coneixements, però ben segur que la col·laboració en grup amb els meus companys serà la clau per arribar a fer un molt bon projecte.

Som-hi!

 

Daniel Grados Rico

Debat0el Reflexió pràctica

No hi ha comentaris.

Publicat per

L’APRENENTATGE SERVEI AMB “EL LLINDAR”

Publicat per

L’APRENENTATGE SERVEI AMB “EL LLINDAR”

CONTEXT En el món educatiu cada vegada es dona més impuls a l’anomenat “Aprenentatge Servei” (APS). Com a docent, he experimentat aquest impuls aquests darrers anys a través dels itineraris d’aprenentatge que es dissenyen a les aules des d’Infantil fins a Batxillerat i Cicles Formatius. D’aquesta manera, el Servei a la comunitat es converteix en l’objectiu final o finalitat del propi Aprenentatge que es construeix al llarg dels itineraris programats. Aquest Servei és el que li dona sentit i alhora…
CONTEXT En el món educatiu cada vegada es dona més impuls a l’anomenat “Aprenentatge Servei” (APS). Com a docent,…

CONTEXT

En el món educatiu cada vegada es dona més impuls a l’anomenat “Aprenentatge Servei” (APS). Com a docent, he experimentat aquest impuls aquests darrers anys a través dels itineraris d’aprenentatge que es dissenyen a les aules des d’Infantil fins a Batxillerat i Cicles Formatius. D’aquesta manera, el Servei a la comunitat es converteix en l’objectiu final o finalitat del propi Aprenentatge que es construeix al llarg dels itineraris programats. Aquest Servei és el que li dona sentit i alhora la motivació per aprendre, ja que allò que es treballa té un valor real, palpable, útil. 

Quan passa tot això, és quan els protagonistes (infants, joves, docents…) experimenten en pròpia pell valors com la solidaritat, la responsabilitat, el compromís, la satisfacció pels objectius aconseguits, tots tan importants per a créixer com a ciutadans responsables i conscients. 

Llegint els materials que se’ns proposen, veiem que la metodologia de l’Aprenentatge Servei s’enfoca a través de les tecnologies digitals. I és que no pot ser d’altra manera. Les generacions que avui recorren ell sistema educatiu, són tots “Nadius Digitals”, i per tant, tenen integrada la tecnologia a la seva vida diària. Aquest aspecte sabem que de vegades és positiu, i de vegades no n’és tant… però aquest, seria un altre debat. 

Tenint clar que la tecnologia digital formarà part de l’aprenentatge global de les persones, parlarem doncs d’e-APS (e-service-learning), que és l’aplicació de les tecnologies digitals a l’educació, tenint clar que aquestes s’han de posar al servei dels objectius i necessitats del projecte educatiu (és a dir, com a eina o mitjà, i no com a finalitat). Aquest aspecte és molt important, ja que des del món educatiu es posa èmfasi en la “ubiqüitat” o invisibilitat dels dispositius mòbils (parlem d’aquests, ja que són les eines que més s’utilitzen) perquè aquests s’adaptin a les necessitats de les persones, i no a l’inrevés. 

A més a més de l’accés a la informació que ens ofereix internet i les tecnologies digitals, hem de valorar també un aspecte molt important com és la possibilitat del treball en xarxa, l’oportunitat de formar part d’una comunitat virtual que va més enllà de l’entorn físic immediat i les barreres socials i de gènere. Posem en valor aquest fet, ja que és clau en aquesta proposta final de l’assignatura. 

L’Aprenentatge Servei que encarem neix amb el vincle entre nosaltres, alumnes universitaris i docents de la UOC, amb els alumnes i docents d’”El Llindar”, l’Escola de Noves Oportunitats a Cornellà. Iniciem un projecte junts amb l’objectiu d’APRENDRE, i alhora CONSTRUIR quelcom que tingui un valor i un SERVEI per tots. 

EXPECTATIVES, DUBTES I PREOCUPACIONS

Expectatives, moltes, ja que en el món universitari estem massa focalitzats en l’aspecte més teòric de l’aprenentatge, tant a nivell de continguts com de tasques a realitzar. En canvi, ara tenim una oportunitat de fer un projecte real mitjançant la fabricació digital conjuntament amb altres persones, compartint els processos de disseny i creació. Això resulta molt motivador, ja que es produeix un aprenentatge mutu, en doble sentit, creant un pont de col·laboració on tothom en pot treure coses molt positives. 

També cal posar en valor el fet que alumnes d’El Llindar i escoles similars puguin disposar d’un Fab Lab per a dur a terme aquest projecte i altres projectes que puguin anar apareixent en el futur. Aquest aspecte pot representar una gran motivació per aquests alumnes, i alhora un vincle potent amb el sector privat i (en el nostre cas) el món universitari.  

Potser l’única preocupació que em ve al cap és que el fet de treballar en xarxa i a distància, tot i que representa una gran oportunitat, alhora també alenteix i fa més feixuga la comunicació entre els actors. 

Tenim davant un gran repte. Endavant!

Debat0el L’APRENENTATGE SERVEI AMB “EL LLINDAR”

No hi ha comentaris.

Publicat per

PAC 5. Integrant diverses tècniques de fabricació digital per ajudar als joves.

Publicat per

PAC 5. Integrant diverses tècniques de fabricació digital per ajudar als joves.

El projecte que hem d‘emprendre a través del Llindar, tracta sobre la fabricació de productes amb tècniques de fabricació digital per ajudar als col·lectius vulnerables, penso que  potser una experiència gratificant i significativa. Utilitzar tecnologies de fabricació digital em pot brindar la capacitat de crear solucions concretes i tangibles per ajudar joves més vulnerables. La idea que tinc és  dissenyar i produir algún tipus de producte específic que puguir ajudar al aprenentatge dels joves, en aquest projecte tenim l’oportunitat en poder…
El projecte que hem d‘emprendre a través del Llindar, tracta sobre la fabricació de productes amb tècniques de fabricació digital…

El projecte que hem d‘emprendre a través del Llindar, tracta sobre la fabricació de productes amb tècniques de fabricació digital per ajudar als col·lectius vulnerables, penso que  potser una experiència gratificant i significativa.

Utilitzar tecnologies de fabricació digital em pot brindar la capacitat de crear solucions concretes i tangibles per ajudar joves més vulnerables. La idea que tinc és  dissenyar i produir algún tipus de producte específic que puguir ajudar al aprenentatge dels joves, en aquest projecte tenim l’oportunitat en poder marcar una diferència directa a les seves vides. Les tècniques de fabricació digital que hem anat aprenent en l’assignatura, com per exemple la impressió 3D, en permeten explorar noves idees i enfocaments creatius per abordar els diferents desafiaments per ajudar als col·lectius vulnerables. Experimentar amb  nous dissenys innovadors i solucions a mida, pot ser un repte personal molt interessant i generar una sensació d’emoció i descobriment a mesura que avançem en el procés de fabricació.

En aquest  projecte tenim com a proposit ajudar els col·lectius vulnerables, penso que podem sentir una gran satisfacció personal. Saber que la nostra feina està tenint un impacte positiu a la vida de les persones, contribueix a millorar la seva qualitat de vida pot brindar-te una profunda sensació de satisfacció i significat. La  intenció d’aquest projecte i a través de l’escola del Llindar es  connectar amb altres persones que comparteixen el nostre objectiu per tal d’ajudar als joves amb risc d’exclusió social i treballar junts en projectes d’interés comú. Aquesta col·laboració  ens permetrà entre altres qüestions, aprendre d’altres, intercanviar idees i crear solucions amb tot el procès complet

Veure l’impacte positiu que els nostres productes, podem tenir als col·lectius vulnerables pot generar una profunda gratitud i alegria.  Els somriures de les cares de les persones que es beneficien de la nostra feina i escoltar als que hem ajudat potser una experiència commovedora i reconfortant.

Conclusió

Tenim molt clar que fabricar productes amb tècniques de fabricació digital per ajudar els col·lectius vulnerables, es 100% una experiència enriquidora, amb innovació, sentit de propòsit, col·laboració, gratitud i projecte molt interessant.

Debat0el PAC 5. Integrant diverses tècniques de fabricació digital per ajudar als joves.

No hi ha comentaris.

Publicat per

PAC4

Publicat per

PAC4

Dissenya per a la impressió 3D …
Dissenya per a la impressió 3D …

Debat0el PAC4

No hi ha comentaris.

Publicat per

PAC4: Dissenya per a la impressió 3D

Publicat per

PAC4: Dissenya per a la impressió 3D

Hola a tothom, Us adjunto la meva PAC4: Vagi bé!   Dani Grados Rico dgrados@uoc.edu Dissenya per a la impressió 3D …
Hola a tothom, Us adjunto la meva PAC4: Vagi bé!   Dani Grados Rico dgrados@uoc.edu Dissenya per a la…

Hola a tothom,

Us adjunto la meva PAC4:

Vagi bé!

 

Dani Grados Rico

dgrados@uoc.edu

Debat0el PAC4: Dissenya per a la impressió 3D

No hi ha comentaris.

Publicat per

PAC3: Crea un press fit kit pel tall làser

Publicat per

PAC3: Crea un press fit kit pel tall làser

Hola a tothom, Us adjunto la meva PAC3:   Vagi bé, Dani Grados Crea un press fit kit pel tall làser …
Hola a tothom, Us adjunto la meva PAC3:   Vagi bé, Dani Grados Crea un press fit kit pel…

Hola a tothom,

Us adjunto la meva PAC3:

 

Vagi bé,

Dani Grados

Debat0el PAC3: Crea un press fit kit pel tall làser

No hi ha comentaris.

Publicat per

Pac 2 Jugant amb geometries

Publicat per

Pac 2 Jugant amb geometries

Som-hi! Jugant amb geometries i tipografies …
Som-hi! Jugant amb geometries i tipografies …

Debat0el Pac 2 Jugant amb geometries

No hi ha comentaris.

Publicat per

PAC2: Som-hi! Jugant amb geometries i tipografies

Publicat per

PAC2: Som-hi! Jugant amb geometries i tipografies

Hola a tothom, us adjunto la meva PAC2: Som-hi! Jugant amb geometries i tipografies …
Hola a tothom, us adjunto la meva PAC2: Som-hi! Jugant amb geometries i tipografies …

Hola a tothom, us adjunto la meva PAC2:

Debat0el PAC2: Som-hi! Jugant amb geometries i tipografies

No hi ha comentaris.